CASE 

Casestory

Risiko- og prognosesystem til skibakken på toppen af Amager Ressourcecenter

Da skibakken på toppen af Amager Ressourcecenters kraftværk skulle åbne, var vi med til at udvikle et dynamisk risiko- og prognosesystem i samarbejde med softwarevirksomheden L3T. Prognosesystemet skulle sørge for, at alle de besøgende ikke ville blive udsat for fare eller andre uacceptable risici fra kraftværket. Systemet skulle assistere operatører og vedligeholdelsesteamet med deres opgaver og selvfølgelig hele tiden sørge for, at det var sikkert at stå på ski og opholde sig på kraftværket.

Prognosesystemet går ind og overvåger de kritiske komponenter på anlægget. Systemet sammenligner de øjebliksbilleder og vedligeholdelsesopgaver som er tilknyttet komponenterne, hvis der er en komponent, som ikke bliver testet, vedligeholdt eller efterset, får vedligeholdelsespersonalet automatisk besked.

Da vi var færdige med at udvikle risiko- og prognosesystemet, gennemgik vi alle sikkerhedsrelaterede systemer og komponenter. Sikkerheden på et procesanlæg afhænger af, hvorvidt der bliver anvendt de rigtige procedurer, og hvorvidt testintervaller bliver overholdt. For at sikre at dette blev udført korrekt, hjalp vi virksomheden med at implementere et Functional Safety Management System. Systemet sørger for, at sikkerhedspersonalet anvender de rigtige procedurer og overholder testintervallerne.