Case

Casestory

Da Københavns Havn skulle have elfærger var vi med fra start til slut

Arriva vandt udbuddet om at levere nye elektriske havnefærger til Københavns Havn. Da elfærger introducerer ny teknologi, var kravet fra myndighederne, at der skulle gennemføres HAZID (fareidentifikation) og risikovurderinger på batteriinstallationer og ladeanlæg. Vi var med i projektet lige fra første risikovurdering, til skibene blev sat i vandet.

I samarbejde med Valling Ship Solution gennemførte vi de fareidentifikationer og risikovurderinger, som myndighederne kræver.

I samarbejde med ejerne var vi med, da havnefærgerne skulle i vandet, og da besætningen skulle uddannes. Hele processen skulle godkendes, og idrifttagelsen skulle sættes i gang. Under idriftsættelsen og godkendelsesprocessen fungerede vi som ejernes tekniske rådgivere. Det indebar planlægning af synsopgaver i forhold til myndigheder og opfølgning på tekniske fejl og garantisager.

 

Læs mere om maritime.