CASE 

 

Casestory

Opgave udført for AkerBP – et norsk olie- og gasselskab.

 

Vores opgave var at forsyne reservoiret med trykstøtte for at udnytte reserverne i undergrunden og forlænge produktionens levetiden.

Med vores rolle som Delivery Lead var det vores ansvar at finde frem til, hvilken teknologi vi skulle gå videre med. Vi fandt løsningen på problemet gennem projektmetoden Stage-Gate. Med Stage-Gate kunne vi forfine løsningerne i de forskellige faser, som er måden man tilgår opgaven, når denne metode anvendes. Læs mere om Stage-Gate projektmetoden her. 

Til at løse opgaven brugte vi Ny Teknologi, som her var fleksible stigrør. På havbunden forsynede vi rørledningsløsningen med en afgreningsenhed for fremtidige udvidelsesmuligheder. Vi løste opgaven inden for de miljømæssige, økonomiske og funktionelle krav og ønsker. Denne metode reducerer den miljømæssige påvirkning, da man ved hjælp af en trykstøtte kan producere 25 % mere olie fra samme reservoir.

Undervejs i udviklingen af projektet stødte vi på forskellige udfordringer. Hovedudfordringen blev løst med Ny teknologi, som var rammen om et økonomisk projekt med en acceptabel risikoprofil. Når Ny teknologi anvendes, medfører det altid en større risiko, da teknologien ikke er gennemtestet, som mange af de andre ældre teknologier er.

Når vi løser en omfattende opgave i denne størrelse, trækker vi på vores mange års erfaring indenfor branchen. Der er aldrig to projekter, der er ens inden for denne branche, men vores erfaring og viden gør, at vi kan finde passende, holdbare og solide løsninger.

Læs mere om olie og gas