GRØN ENERGI

GRØN ENERGI

Hos Safe O&M Solutions støtter vi op om den grønne omstilling og målet om en grønnere fremtid inden 2030. Vi har arbejdet med energioptimering i mange år, og siden Safe O&M Solutions blev grundlagt, har vi primært arbejdet med at implementere nye teknologier. Nye teknologier som enten kan optimere sikkerheden for mennesker og udstyr, eller teknologier der kan nedbringe emissioner af drivhusgasser og partikler.

Hos Safe O&M Solutions arbejder vi også for at få mest muligt nytteenergi ud af de fossile brændstoffer i forbindelse med drift af skibe og platforme samt produktion af dele til vindmølleindustrien.
 

Det er vigtigt, at vi i Danmark støtter op om den grønne omstilling.

I Danmark har rejsen mod en reduktion af klimagasser været i gang i mange år. Vores anvendelse af kul på de centrale kulkraftværker samt en stor handelsflåde, der hovedsageligt er drevet af forbrændingsmotorer på Heavy Fuel Oil, har betydet, at vi har haft en betydelig større udledning pr. indbygger end andre nationer, som vi sammenligner os med.

Anvendelsen af fossile brændstoffer betyder, at Danmark har arbejdet på at optimere udnyttelsen af brændslerne for at få mest mulig nytteenergi ud af dem og samtidig forsøgt at formindske behovet for energi blandt andet gennem varmegenvinding, isolering, produktionsplanlægning osv.

Omstillingen af vedvarende energi har været en af de største industrier i Danmark igennem mange år. Her er der tale om de teknologier, der anses som bæredygtige som sol og vind – og biomassekraftvarmeværker, der på den korte bane skal bidrage til en reduktion af emission af drivhusgasser.

I Danmark har vi ikke altid tænkt over, hvordan vi påvirker miljøet, og det er derfor vigtigt, at vi sammen passer på vores fremtid og tænker over det nu. Hos Safe O&M Solutions tænker vi over, hvordan vi kan ændre vores arbejde, så vi støtter op om en grønnere fremtid.

Mål nr. 13 Klimaindsats: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Målet kan opnås ved at udnytte energi bedre og anvende vedvarende energikilder.