Kraftværker / industri

Kraftværker og procesanlæg


Kraftværker er en kompleks størrelse, som indeholder mange tekniske aspekter. Det er derfor vigtigt at følge udviklingen og holde sig opdateret på forandringer.

Vi er på nuværende tidspunkt på vej ind i en forandringsproces. Det skyldes, at vi i Danmark i mange år har genereret el og varme på kraftvarmeværker ved at brænde fossile brændsler af, og nu er vi så småt begyndt at udskifte fossile brændsler med biobrændsler. Denne forandringsproces bliver implementeret for at bidrage til det grønne regnskab og selvfølgelig med tanke på miljøet og vores fremtid. Kraftværker er stadig en vigtig brik i energiinfrastrukturen i Danmark, og denne forandring ændrer ikke på, at det stadig er vigtigt at være bevidst om de mange tekniske aspekter.

Hos Safe O&M Solutions har vi mange års erfaring med biomasse og affaldsfyrede kraftværker. Vi kender til alle de tekniske aspekter, og vi hjælper både på egne projekter og på værkernes projekter.

Læs mere om os her.

Casestory
Risiko- og prognosesystem til skibakken på toppen af Amager Ressourcecenter

 

Da skibakken på toppen af Amager Ressourcecenters kraftværk skulle åbne, var vi med til at udvikle et dynamisk risiko- og prognosesystem i samarbejde med softwarevirksomheden L3T. Prognosesystemet skulle sørge for, at alle de besøgende ikke ville blive udsat for fare eller andre uacceptable risici fra kraftværket. Systemet skulle assistere operatører og vedligeholdelsesteamet med deres opgaver og selvfølgelig hele tiden sørge for, at det var sikkert at stå på ski og opholde sig på kraftværket.

Prognosesystemet går ind og overvåger de kritiske komponenter på anlægget. Systemet sammenligner de øjebliksbilleder og vedligeholdelsesopgaver som er tilknyttet komponenterne. Er der en komponent, som ikke bliver testet, vedligeholdt eller efterset, får vedligeholdelsespersonalet automatisk besked.

Da vi var færdige med at udvikle risiko- og prognosesystemet, gennemgik vi alle sikkerhedsrelaterede systemer og komponenter. Sikkerheden på et procesanlæg afhænger af, hvorvidt der bliver anvendt de rigtige procedurer, og hvorvidt testintervaller bliver overholdt. For at sikre at dette blev udført korrekt, hjalp vi virksomheden med at implementere et Functional Safety Management System. Systemet sørgede for, at sikkerhedspersonalet anvendte de rigtige procedurer og overholdte testintervallerne.