Maritime

MARITIME


Hos Safe O&M Solutions er vi uddannet maskinmestre hos A.P. Møller. Det betyder, at vi nu kender til mange af de udfordringer, der er forbundet med at drive og vedligeholde tekniske anlæg. Vores erfaring kommer både fra tekniske anlæg på semisubs, jack-ups, skibe og på værfter både nybygninger, ombygninger og dokninger. Vores viden og erfaring spænder bredt og med vores tætte samarbejde med Valling Ship Solution ved maritime opgaver, står vi til rådighed ved næsten alle typer af opgaver.

Vi er klædt på til at løse opgaver inden for:

  • Konsulentbistand
  • Projektledelse
  • Udbud og tilbudsarbejde
  • Funktionsbeskrivelser
  • Idriftsættelser
  • Uddannelse/træning
  • Automationsopgaver

Læs mere om vores erfaring her. 

Casestory
Da Københavns Havn skulle have elfærger, var vi med fra start til slut.

 

Arriva vandt udbuddet om at levere nye elektriske havnefærger til Københavns Havn. Da elfærger introducerer ny teknologi, var kravet fra myndighederne, at der skulle gennemføres HAZID (fareidentifikation) og risikovurderinger på batteriinstallationer og ladeanlæg. Vi var med i projektet lige fra første risikovurdering, til skibene blev sat i vandet.

I samarbejde med Valling Ship Solution gennemførte vi de fareidentifikationer og risikovurderinger, som myndighederne kræver.

I samarbejde med ejerne var vi med, da havnefærgerne skulle i vandet, og da besætningen skulle uddannes. Hele processen skulle godkendes, og idrifttagelsen skulle sættes i gang. Under idriftsættelsen og godkendelsesprocessen fungerede vi som ejernes tekniske rådgivere. Det indebar planlægning af synsopgaver i forhold til myndigheder og opfølgning på tekniske fejl og garantisager.