Olie og gas

OLIE OG GAS

Når vi udfører projektopgaver inden for olie- og gas branchen, skal vores kompetencer spænde bredt. Det kræver meget erfaring og fagspecifik viden at definere behovet for derefter at finde frem til de rigtige teknologier, som kan løse opgaven bedst muligt. Opgaverne kan variere, og derfor kræver det, at vi er omstillingsparate, da vi ofte får tildelt forskellige ansvarsområder. Hos Safe O&M Solutions har vi mange års erfaring inden for gas og olie både i den danske og norske sektor samt i forskellige jobfunktioner.

Vi er klædt på til at løse opgaver for operatører og underleverandører inden for:

  • Projektledelse

  • Projekt Assistance (Project Engineer)

  • Scope opfølgning (Package Responsible)

  • Kvalitetsopfølgning (eksempelvis Gate Reviews, Assurance aktiviteter eller Expeditor funktioner)

  • Engineering-ledelse

  • Site-ledelse

  • Studieledelse af tidlig fase projekter

  • Interface management

Læs mere om vores erfaring her. 

Casestory
Opgave udført for AkerBP – et norsk olie- og gasselskab

For at udnytte reserverne i undergrunden og forlænge levetiden af produktionen, var vores opgave at forsyne reservoiret med trykstøtte.

Med vores rolle som Delivery Lead var det vores ansvar at finde frem til, hvilken teknologi vi skulle gå videre med. Vi fandt løsningen på problemet gennem projektmetoden Stage-Gate. Med Stage-Gate kunne vi forfine løsninger i de forskellige faser, som er måden, man tilgår opgaven, når denne metode anvendes. Læs mere om Stage-Gate projektmetoden her.

Til at løse opgaven brugte vi Ny Teknologi, som her var fleksible stigrør. På havbunden forsynede vi rørledningsløsningen med en afgreningsenhed for fremtidige udvidelsesmuligheder. Vi løste opgaven inden for de miljømæssige, økonomiske og funktionelle krav og ønsker. Denne metode reducerer den miljømæssige påvirkning, da man ved hjælp af en trykstøtte kan producere 25 % mere olie fra samme reservoir.

Undervejs i udviklingen af projektet stødte vi på forskellige udfordringer. Hovedudfordringen blev løst med Ny teknologi, som var rammen om et økonomisk projekt med en acceptabel risikoprofil. Når Ny teknologi anvendes, medfører det altid en større risiko, da teknologien ikke er gennemtestet, som mange af de andre ældre teknologier er. 

Når vi løser en omfattende opgave i denne størrelse, trækker vi på vores mange års erfaring inden for branchen. Der er aldrig to projekter, der er ens inden for denne branche, men vores erfaring og viden gør, at vi kan finde passende, holdbare og solide løsninger.