STAGE GATE 

STAGE GATE

 

Stage Gate-modellen er en teknik, som anvendes til nye udviklingsprodukter. Modellen bliver anvendt for at realisere det maksimale projektpotentiale. Stage Gate-modellen er delt op i faser, som hver har sit eget fokus, der systematisk frembringer de bedste løsninger, sikrer innovation og at produktbeslutninger bliver truffet i tråd med projektets værdidrivere. Derudover sikrer modellen, at produktet bliver leveret på tid, kvalitet og omkostninger, hvor risici og usikkerheder minimeres løbende.

Modellen kan tilpasses til forskellige projektkategorier i størrelse og kompleksitet. Ved projektinitiering vurderer man, hvorvidt det vil være en fordel at udføre flere faser på samme tid.

 

STAGE GATE Step by step

Stage 1 – Value creation

  Idégenerering står først på listen. Alle personer, som er en del af processen, idégenerer på egen hånd.

  Gennemgå ideer og gennemfør struktureret brainstorm. Emnet er her forudbestemt.

  Fortsæt til validering.

  Spørg, hvorvidt mulighederne er valide – økonomiske og kommercielle.

  Opstil en case.

  Opstil mulige scenarier. Gennemgå scenarierne.  

 

Stage 2 – Appraise

  Bekræft mulighederne og integrer dem i casens kontekst og rammer – økonomiske, tekniske m.m.

  Udform en liste over mulige koncepter til casen.

 

Stage 3 – Select (concept)

  Gennemgår koncepter og udvælg et koncept.

  Konceptet skal være: Sikkert, økonomisk effektivt og konkurrencedygtigt.

  Sørg for, at konceptet er teknisk og kommercielt stærkt, da omverdenen hurtigt kan påvirke forløbet.

 

Stage 4 – Improve

  Gør koncepten stabilt og gennemgå de sidste teknikaliteter.

  Udform en liste over tekniske definitioner, der bliver anvendt. 

  Udform en eksekveringsplan, som beskriver planen for eksekveringen af konceptet(projektet).

  Redegør for, hvornår konceptet er klart til at blive lanceret og hvordan det skal ske.

 

Stage 5 – Execute

  Eksekver planen.

  Integrer arbejdsopgaverne i planen, så alle ved, hvad de skal foretage sig.

  Tilpas løbende – så målene bliver opnået.