UDBUD

UDBUD

 


EU – udbudsmateriale – Opgaven er udført for Amager Ressourcecenter (ARC).

Amager Ressourcecenter leverer fjernvarme og el, som er fremstillet ved affaldsforbrænding, til forbrugere i København.

ARC nærmede sig slutningen af garantiperioden og hovedkonstruktørernes aftaler om service og vedligehold ophørte. ARC skulle finde nye leverandører til service og vedligehold til driften af anlægget. 

Fremfor kun at have én hovedentreprenør, ville ARC fremover udbyde flere individuelle aftaler for at optimere specifikke ydelser. Anlæggets størrelse og perioden for udbuddet gjorde, at alle de nye aftaler skulle i EU-udbud.

Vores opgave var at udarbejde udbudsmaterialet og de centrale kravspecifikationer, som beskrev de ydelser, de nye leverandører skulle levere. For at sikre kvaliteten af ydelserne, var det vigtigt at involvere alle interessenter – specielt de fagligt ansvarlige, som ville blive ejere af de nye service- og vedligeholdelsesaftaler. 

Vi udarbejdede også det forberedende udbudsmateriale, hvori der indgik en række spørgsmål om markedsdialog med mulige leverandører, som belyste fremtidige problemstillinger og muligheder. Materialet var hovedværktøjet i modningsprocessen af de endelige kravspecifikationer, og vores erfaring fra lignende anlæg og diskussioner omkring mulige scenarier var fundamentet for kravspecifikationerne. 

Udover at udarbejde kravspecifikationer, kravspecifikationsbilag, prislister m.m. til udbudsmaterialet stod vi også for kontakten til indkøbsafdelingen. Indkøbsafdelingen brugte vores faglige ekspertviden i forbindelse med udarbejdelsen af dokumenterne til udbudsprocessen. 
Vi stod også for kommunikationen med de nye potentielle leverandører, som stod for nogle af udbuddene i tilbudsfasen. Kommunikationen med de potentielle leverandører bestod af udspecificering af kravspecifikationerne og generel markedsdialog.

Vi deltog i hele udvælgelsesprocessen lige fra forhandlingsmøder til udvælgelsen af potentielle kandidater.

Vores erfaring og tværfaglige viden kvalificerede os til at være ansvarlige for en række udbud inden for mange forskellige fagområder. Vi skabte værdi hos ARC, da de vi kunne sikre kontinuitet og synergi imellem de forskellige udbud.